2018 Fran Herrington Woman of the Year

Bonnie Garofalo

SCS Lakeview

Bonnie Garofalo